Dom bez okien

lokalizacja: Nieokreślona

data: 2014

autor: arch. Karol Jurczyk

status: Projekt Koncepcyjny/Konkursowy