Waterfront w Kownie

lokalizacja: Kowno

data: 2013

inwestor: Miasto Kowno

autor: arch. Karol Jurczyk, arch. Wojciech Janowski, arch. Szymon Grzegorczyk, arch. Ewa Jurgielewicz