Waterfront w Kownie

Lokalizacja: Kowno
Data: 19/09/2013